Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Εκτυπωτικού και Φωτοτυπικού Εξοπλισμού «Managed Print Services MPS» για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ τόσο στις εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη όσο και στις εγκαταστάσεις της στο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο της, HELEXPO MAROUSSI στο Μαρούσι Αττικής | HELEXPO

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικά

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Εκτυπωτικού και Φωτοτυπικού Εξοπλισμού «Managed Print Services MPS» για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ τόσο στις εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη όσο και στις εγκαταστάσεις της στο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο της, HELEXPO MAROUSSI στο Μαρούσι Αττικής


ΘΕΜΑ: Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Εκτυπωτικού και Φωτοτυπικού Εξοπλισμού «Managed Print Services MPS» για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ τόσο στις εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη όσο και στις εγκαταστάσεις της στο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο της, HELEXPO MAROUSSI στο Μαρούσι Αττικής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα 23.10.2023, ώρα 12.00, ΔΕΘ – HELEXPO Α.Ε., Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 59.000,00€ ευρώ, πλέον ΦΠΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Από 01.01.2024 έως 31.12.2026.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.


Κατεβάστε από το παρακάτω εικονίδιο, το έγγραφο του διαγωνισμού.

     
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ   Διευκρινίσεις – Παράταση υποβολής προσφορών