Έκθεση Βιωσιμότητας | HELEXPO

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικά

Έκθεση Βιωσιμότητας

 

Με μεγάλη χαρά σάς καλωσορίζω στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022 της ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε., ένα ορόσημο για την εταιρεία, καθώς αποτελεί τον πρώτο ετήσιο απολογισμό των δράσεων, των επιδόσεων και της στρατηγικής μας στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και του ESG.

Η ΔΕΘ-HELEXPO, διακεκριμένη για την πολυετή της παρουσία στον κλάδο της διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων, δεσμεύεται για τη δημιουργία ουσιαστικής αξίας, συνδυάζοντας την ανάπτυξη με τον σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία. Χαράσσουμε τη στρατηγική μας σύμφωνα με τις αξίες της βιώσιμης ανάπτυξης και τις Δέκα Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου και με τέτοιο τρόπο, ώστε να συμβάλλουμε ενεργά στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Κεντρικός πυλώνας του στρατηγικού μας πλάνου είναι ο ειλικρινής και συνεχής διάλογος με τα ενδιαφερόμενά μας μέρη. Είναι πρωταρχικής σημασίας να διατηρούμε διαύλους επικοινωνίας με αυτά, καθώς μέσω του διαλόγου επιτυγχάνουμε, όχι μόνο την κατανόηση των αναγκών και προσδοκιών τους, αλλά και την ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι η πορεία μας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη ευθυγραμμίζεται με τις πραγματικές ανάγκες του κοινωνικού και περιβαλλοντικού πλαισίου.

Κατά το έτος 2022, όσον αφορά το περιβάλλον, επικεντρωθήκαμε στην υλοποίηση δράσεων με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και την καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων, ενώ συμβάλλαμε στην προώθηση βιώσιμων πρακτικών και πρωτοβουλιών, διοργανώνοντας εκδηλώσεις με θέμα την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την κυκλική οικονομία.

Παράλληλα, αναγνωρίζουμε πως η έννοια της βιωσιμότητας δεν περιορίζεται μόνο στην περιβαλλοντική διάσταση, αλλά αφορά και στη διασφάλιση θετικών επιδράσεων και στις κοινότητες και τους ανθρώπους που επηρεάζονται από τη λειτουργία της ΔΕΘ-HELEXPO. Σε αυτό το πλαίσιο, εντός του 2022 συνεισφέραμε στην κοινωνία με δράσεις υποστήριξης οργανώσεων, ευπαθών ομάδων και φορέων, όπως το Χαμόγελο του Παιδιού, μέσω δωρεών και παραχωρήσεων των χώρων της εταιρείας.

Δεσμευόμαστε και για τα επόμενα χρόνια να λειτουργούμε και να εξελισσόμαστε έχοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο της στρατηγικής και των δραστηριοτήτων μας, διατηρώντας ταυτόχρονα την προσήλωση της εταιρείας στις αξίες που μας χαρακτηρίζουν και στη δημιουργία οικονομικής αξίας. Αξιοποιούμε τα ως τώρα επιτεύγματά μας ως μια στέρεη βάση, ώστε να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στις προσπάθειες για ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον για όλους.


Κ. ΠΟΖΡΙΚΙΔΗΣ
Διευθύνων Σύμβουλος