Επίπεδο C | HELEXPO

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικά

Επίπεδο C

Thessaloniki

Επίπεδο C

 

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Τα επίπεδα επικοινωνούν μέσω:

• 15 κυλιομένων κλιμάκων     • 6 ανελκυστήρων ατόμων
• 2 ανελκυστήρων εμπορευμάτων   • 3 συμβατικών κλιμακοστασίων

 

 ΤΟΜΗ