Διοίκηση | HELEXPO

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικά

Διοίκηση

 


Ο μοναδικός μέτοχος της ΔΕΘ HELEXPO AE είναι η Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) - Υπερταμείο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, εκπροσώπους επιχειρήσεων, στελέχη αυτοδιοίκησης της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως επίσης και από διοικητικά στελέχη παραγωγικών φορέων της πόλης.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εκ του μετόχου, ο Πρόεδρος
Εκ του μετόχου, ο Διευθύνων Σύμβουλος
Εκ του μετόχου ένα μέλος
Εκ του μετόχου ένα μέλος
Ένα μέλος Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ένα μέλος Εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης
Ένα μέλος Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας
Ένα μέλος Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εξαγωγέων
Ένα μέλος Εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Ένα μέλος Εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Ένα μέλος Εκπρόσωπος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Ένα μέλος Εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Ένα μέλος εκ μέρους των εργαζόμενων της ΔΕΘ ΗELEXPO Α.Ε.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΡΕΑΣ-ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Τζήκας Αναστάσιος Πρόεδρος Δ.Σ.
Ποζρικίδης Κυριάκος Διευθύνων Σύμβουλος
Τσουκαλάς Αστέριος Εκπρόσωπος Μετόχου, Αντιπρόεδρος
Μουτσιάνας Γεώργιος (Μέλος) Εκπρόσωπος Μετόχου
Δερμεντζοπούλου Μελίνα (Μέλος) Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Μήτρου Δημήτριος  Εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης – Επιστημονικός Σύμβουλος Δημάρχου
Σταύρου Ιωάννης (Μέλος) Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος
Βούλης Γεδεών (Μέλος) Β' Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων
Βλαχογιάννης Εμμανουήλ (Μέλος) Α'Αντιπρόεδρος Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Ζορπίδης Μιχαήλ (Μέλος) Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Μακάριος Παπαδόπουλος (Μέλος) Β΄Αντιπρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Φιλιππίδης Παντελεήμων (Μέλος) Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Σπύρου Βασίλειος (Μέλος) Εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΔΕΘ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Σταύρου Ιωάννης Πρόεδρος
Βλαχογιάννης Εμμανουήλ  
Αστέριος Τσουκαλάς