Διοίκηση | HELEXPO

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικά

Διοίκηση

 


Ο μοναδικός μέτοχος της ΔΕΘ HELEXPO AE είναι η Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) - Υπερταμείο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, εκπροσώπους επιχειρήσεων, στελέχη αυτοδιοίκησης της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως επίσης και από διοικητικά στελέχη παραγωγικών φορέων της πόλης.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εκ του μετόχου, ο Πρόεδρος
Εκ του μετόχου, ο Διευθύνων Σύμβουλος
Εκ του μετόχου ένα μέλος
Εκ του μετόχου ένα μέλος
Ένα μέλος Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ένα μέλος Εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης
Ένα μέλος Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας
Ένα μέλος Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εξαγωγέων
Ένα μέλος Εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Ένα μέλος Εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Ένα μέλος Εκπρόσωπος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Ένα μέλος Εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Ένα μέλος εκ μέρους των εργαζόμενων της ΔΕΘ ΗELEXPO Α.Ε.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΡΕΑΣ-ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Αναστάσιος Τζήκας Πρόεδρος Δ.Σ.
Μιχαήλ Ζορπίδης Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Δρ. Κυριάκος Ποζρικίδης Διευθύνων Σύμβουλος
Αγγελική Βασιλείου Εκπρόσωπος Μετόχου
Γεώργιος Μουτσιάνας (Μέλος) Εκπρόσωπος Μετόχου
Μελίνα Δερμεντζοπούλου (Μέλος) Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Δημήτριος Μήτρου (Μέλος)  Εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης – Επιστημονικός Σύμβουλος Δημάρχου
Ιωάννης Σταύρου (Μέλος) Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος
Γεδεών Βούλης (Μέλος) Β' Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων
Εμμανουήλ Βλαχογιάννης (Μέλος) Α'Αντιπρόεδρος Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Παπαδόπουλος Μακάριος (Μέλος) Β΄Αντιπρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Παντελεήμων Φιλιππίδης (Μέλος) Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Βασίλειος Σπύρου (Μέλος) Εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΔΕΘ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Ιωάννης Σταύρου Πρόεδρος
Εμμανουήλ Βλαχογιάννης Μέλος
Αγγελική Βασιλείου Μέλος