Συνεδριακοί Χώροι | HELEXPO

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικά

Συνεδριακοί Χώροι

Thessaloniki

Συνεδριακό κέντρο
HELEXPO MAROUSSI

 

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Πρόσβαση στο Επίπεδο Ε μέσω:

• 3 κυλιομένων κλιμάκων • 4 ανελκυστήρων ατόμων
• 2 ανελκυστήρων εμπορευμάτων • 2 συμβατικών κλιμακοστασίων

 

 ΤΟΜΗ