Σ.Κ. Νικόλαος Γερμανός | HELEXPO

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικά

Σ.Κ. Νικόλαος Γερμανός

Συνεδριακό κέντρο
″Nικόλαος Γερμανός″

 

κλασική επιλογή
 

 

Επιλέξτε το Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός», έναν ιδιαίτερο συνεδριακό χώρο συνολικής χωρητικότητας 720 ατόμων και μια σταθερή αξία για τα συνέδρια και εκδηλώσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους που απαιτούν ευελιξία και σύγχρονη συνεδριακή υποδομή.

 

Διαθέτει τέσσερις, ευέλικτες στις απαιτήσεις κάθε διοργάνωσης, αίθουσες, εξοπλισμένες με τελευταίας τεχνολογίας οπτικοακουστικό υλικό και καμπίνες διερμηνείας.

 

 

Πλεονεκτήματα:

• Κλασικό Συνεδριακό Κέντρο για μικρά συνέδρια
• Αμφιθεατρικές αίθoυσες των 400 και 100 θέσεων
• Δυνατότητα λειτουργίας παράλληλων συνεδριάσεων
• Δυνατότητα λειτουργίας παράλληλης έκθεσης

 

 
 

 

Κάτοψη χώρου