Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια χιλίων (1.000) Φωτιστικών Σωμάτων Led διαστάσεων 60Χ60 εκ για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Περιπτέρου 13 στο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης | HELEXPO

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  • English
  • Ελληνικά

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια χιλίων (1.000) Φωτιστικών Σωμάτων Led διαστάσεων 60Χ60 εκ για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Περιπτέρου 13 στο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης


ΘΕΜΑ: Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια χιλίων (1.000) Φωτιστικών Σωμάτων Led διαστάσεων 60Χ60 εκ για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Περιπτέρου 13 στο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023, ώρα 12.00, ΔΕΘ – HELEXPO Α.Ε., Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00€ ευρώ, πλέον ΦΠΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.


Κατεβάστε από το παρακάτω εικονίδιο, το έγγραφο του διαγωνισμού.

   
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ